Czym jest plik Cookie/Ciasteczka?

Pliki cookies zwane po polsku Ciasteczkami stanowią pliki tekstowe. Powstają one w sposób automatyczny za pomocą przeglądarek internetowych w momencie odwiedzania i korzystania ze stron internetowych. Są one wysyłane przez stronę internetową i zapisywane na urządzeniu użytkownika. Dane uzyskiwane za pomocą pliku cookies są odczytywane tylko za pomocą strony, która stworzyła plik cookie, tj. www.wirtualnapodpora.pl. Strona internetowa nie ma dostępu do plików cookies, których sama nie stworzyła i do których nie został udzielony dostęp.

Pliki cookies służą do ułatwienia korzystania ze strony internetowej przez użytkownika bądź poprzez dostosowanie korzystnych dla użytkowania treści przez stronę internetową.

 

Kto jest administratorem państwa danych?

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest

FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie

(adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, dane kontaktowe:  adres e-mail: agnieszka@wirtualnapodpora.pl w związku z realizowaną  przez Agnieszkę Cieślik zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o nazwie Wirtualna Podpora Agnieszka Cieślik)

 

Cel Stosowania plików cookies przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUp:

1) Cookies Techniczne:

- zapewniają prawidłowe działanie strony internetowej

- w celu zapamiętania czy została wyrażona zgoda na pobieranie ciasteczek

- personalizują interfejs użytkownika, mając na uwadze język oraz wersję strony (mobilna/desktopowa)

- zapamiętują zawartość „koszyka”

Ich działanie jest oparte na słusznym interesie przedsiębiorcy

2) Cookies Analityczne – w celu polepszenia świadczonych usług i działania strony internetowej, poprzez:

- pozyskiwanie danych analitycznych, na podstawie których tworzone są statystyki np. na podstawie dokonywanych czynności na stronie, lokacji z której dokonywane jest wejście na stronę,  urządzenia wykorzystywanego do odwiedzania strony

- zbieranie informacji o ilości wejść na stronę

- zbieranie informacji dotyczących miejsca z którego najczęściej wchodzą na stronę użytkownicy

- zbieranie informacji jak długo użytkownicy korzystają ze stron

- zbieranie informacji o współczynniku konwersji (przy założeniu, że konwersją jest dodanie produktu do koszyka)

Czas Przechowywania plików Cookies

Sesyjne - są przechowywane na użytkowanym urządzeniu do czasu opuszczenia strony, np. poprzez wyłączenie przeglądarki internetowej

Stałe - istnieją do czasu ich ręcznego usunięcia bądź upłynięcia określonego w przeglądarce czasu

Rodzaj zbieranych danych

Zaliczamy do nich:

- adres IP urządzenia, z którego korzysta użytkownik

- typ urządzenia

- czas przebywania na stronie

- podjęte czynności na stronie

- lokalizację z której dokonywane jest połączenie

Jakie dane wysyłamy innym podmiotom?

Informujemy, iż nie przekazujemy danych innym przedsiębiorstwom.

Sposób wycofania zgody

Niektóre ciasteczka są pobierane przez przeglądarkę internetową w chwili wejścia na stronę internetową. W celu zablokowania możliwości pobierania ciasteczek należy zastosować metodę istniejącą dla danej przeglądarki internetowej:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek

Crome: https://support.google.com/chrome/#topic=7438008

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows

Opera: https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL HYPERLINK "https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL"& HYPERLINK "https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL"locale=pl_PL

Brak możliwości zapisywania/odczytywania plików cookies może skutkować niepełnym i niepoprawnym działaniem strony internetowej, jednakże korzystanie ze strony będzie nadal możliwe.

Pozostałe informacje związane z procesem przetwarzania danych

Wszelkie pytanie dotyczące naszych polityk można uzyskać za pomocą adresu e-mail: rodo@twojstartup.pl

Ponadto informacje o administratorze dancyh osobowych I prawach przysługujących podmiotom można znaleźć pod wskazanym adresem: https://wirtualnapodpora.pl/polityka-prywatnosci/

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.